Všeobecné obchodní podmínky

1. Poskytovatel ubytování:

https://www.apartmany-koutynaddesnou.cz

info@apartmany-koutynaddesnou.cz

+420 774 633 168

 

2. Rezervace, platba

Rezervace se provádí na stránkách  www.apartmany-koutynaddesnou.cz .  Po rezervaci obdrží objednatel e-mail s informacemi o platbě. Platba musí být provedena pod uvedeným variabilním symbolem do 72 hodin od přijetí e-mailu. Hradí se vždy 100% ceny pobytu. Po obdržení platby je rezervace potvrzena e-mailem. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká zaplacením pobytu. V případě nezaplacení platby do 72 hodin je rezervace zrušena.

3. Storno podmínky rezervace objednatelem

Storno rezervace lze provést výhradně písemnou formou na e-mail info@apartmany-koutynaddesnou.cz. Storno rezervace více než 22 dní před zahájením pobytu je vráceno 100 % zaplaceného pobytu. Storno rezervace 21 až 7 dní před zahájením pobytu je účtován storno poplatek ve výši 50% zaplaceného pobytu. Storno rezervace 7 až 0 dní před zahájením pobytu je účtován storno poplatek ve výši 100% pobytu. Vrácení platby provede poskytovatel do 7 dnů od storna rezervace.

4. Storno podmínky rezervace poskytovatelem

Storno rezervace musí poskytovatel provést výhradně písemnou formou na e-mail uvedený v rezervaci objednatelem. Vrácení 100% platby provede poskytovatel do 7 dnů od storna, zrušení rezervace.

5. Provozní řád Apartmánový dům Kouty nad Desnou 32

 • Provozní doba recepce je 08:00 – 18:00 hodin
 • Ubytování je možné od 15:00 hodin
  Pokoj je nutné uvolnit v den odjezdu do 10:00 hodin
 • Při příjezdu musí být provedena kontrola vybavení apartmánu. Chybějící nebo poškozené vybavení musí být nahlášeno ihned na recepci. Na nahlášení nesrovnalostí další den, nebude brán ohled.
 • Připojení k internetu pomocí wifi a nebo kabelu. Připojení pro wifi – název sítě: Apartmanovydumkouty     heslo: apartman. Pokud je připojení provedeno kabelem, musí být zapojen v levé datové zásuvce RJ.
 • Poškození vybavení apartmánového domu bude účtováno dle skutečnosti nebo dle výpočtu správce areálu. Odcizení majetku apartmánového domu bude účtováno v plné výši dle ceníku vybavení apartmánu.
 • Bez souhlasu provozovatele apartmánů není dovoleno přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy, jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Udržujte pořádek a čistotu v apartmánu a v celém apartmánovém domě.
 • Noční klid v době od 22 – 6 hod.
 • Zákaz kouření v apartmánech a všech prostorech apartmánového domu. V případě nedodržení zákazu bude účtován poplatek za čištění 2000 Kč.
 • Zákaz ubytování se psy či jinými domácími zvířaty. V případě nedodržení zákazu bude účtován poplatek za čištění 2000 Kč.
 • Zakáz vstupu v lyžařských botech do apartmánu.
 • Zákaz nošení lyží a kol do apartmánu. Využijte uzamykatelné sklepní boxy.
 • Zapomenuté věci na apartmánech po odjezdu hosta, nebudou provozovatelem hlášeny. Po ukončení sezóny proběhne jejich likvidace.
 • Správce areálu si vyhrazuje právo kdykoliv vystěhovat ubytovaného při nevhodném chování bez nároku na vrácení peněz za ubytování. Nevhodným chováním je myšleno narušování soukromí ostatních klientů či vulgární chování vůči ostatním klientům nebo personálu.

6. Závěrečná ustanovení

Zaplacením platby za ubytování stvrzuje objednatel, že souhlasí bez výhrad a plně rozumí uvedeným obchodním podmínkám. Zavazuje se dodržovat provozní řád platný pro Apartmánový dům Kouty nad Desnou 32 a dodržovat aktuálně platná hygienická nařízení pro Covid19 viz: https://covid.gov.cz/situace/obchody-sluzby/ubytovani

Translate »